BUSINESS LAW

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.
Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Contracts, Mergers, Business Law

Från rådgivning till riskkapital

Ferm Affärspartner AB

Ägare/styrelse/ledning

Råder det ingen tydlighet här kan man inte begära något av övriga organisationen.

 

• Har företaget klar och väl förankrad vision, affärsidé och ledord så att alla vet vad som gäller och vart vi är på väg?

• Finns rätt kompetenser i styrelse och ledningsgrupp?

 

Företagsledare

Ofta en ensam position där du kanske är både ägare och VD.

 

• Man behöver alltid en samtalspartner. Att ha någon som ser saker från ett annat perspektiv och har andra erfarenheter hjälper mycket.

• Hur ska man agera för att få tiden att räcka till?

• Klarar organisationen att jag är borta en tid?

• Prioriteringar! Jobbar jag med rätt saker? Vad vill jag jobba med? Vad är bäst för företaget?

• Utvecklas jag personligen i detta?

• Största problemen är ofta att man känner sig otillräcklig, har för lite tid, har svårt att prioritera rätt saker.

 

Generationsskifte

Ett mycket känsligt skede för företaget som tar lång tid och kräver god planering och tydlighet.

 

• Är den gamla generationen beredd att släppa?

• Är den nya beredd att ta ansvaret?

• Hur ser tidsplaneringen ut?

• Hur påverkar detta den övriga organisation?

• Vilka förväntningar finns?

• Vill man ta över eller förväntas det att man gör det?

• Vilken roll passar man i?

• Tappar företaget kompetens?

 

Organisation

Är en organisation i harmoni kan det lyfta vilket företag som helst. Är den inte det så har man stora problem.

 

• Vad händer med organisationen när vi ökar omsättningen? Tänk långsiktigt. Bygg rätt från början!

• Hur mår organisationen?

• En organisation är en grupp personer som ska jobba tillsammans. Har de rätt förutsättningar för att göra det?

• Sitter rätt person på rätt plats?

• Finns en väl förankrad affärsidé från ledningen så att alla jobbar mot samma mål?

• Ofta finns rätt kompetens men den kommer inte till sin rätt om inte rätt motivation och inställning finns

 

Försäljning/förvärv

Det tar lång tid att sälja ett företag. Se till att planera i god tid.

 

• Bygg en organisation som är intressant för en köpare så du kan sälja företaget, inte dig själv.

• Vad är viktigt för dig vid en försäljning?

• Tänk att du någon gång ska sälja företaget. Bygg rätt från början så har man vunnit mycket direkt.

• Finns en komplett affärsplan?